Kwaliteit

De veiligheid van kinderen in de kinderopvang staat voorop. Daarom stelt de overheid  strenge kwaliteitseisen, ook aan gastouders en gastouderbureaus.

Op het gebied van o.a. pedagogische kwaliteit, veiligheid, gezondheid, groepsgrootte en accommodatie.

De GGD voert in opdracht van de gemeente jaarlijks inspecties uit om te checken of een locatie voldoet aan de wet- en regelgeving

Als gastouder ben ik ingeschreven bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

LRKP-nummer: 670061645

Dit houd in:
Vraagouders hebben recht op kinderopvang toeslag.
De opvang is gecontroleerd door de GGD en het gastouderbureau waarbij ik ben aangesloten d.m.v. een risico inventarisatie.
In het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).